Ο Δήμος Γορτυνίας από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του έφτιαξε ένα σύγχρονο και πλήρες
Οργανόγραμμα και με βάση αυτό έστησε από μηδενική βάση τις Υπηρεσίες του, απέκτησε
Διαχειριστική Επάρκεια και ετοίμασε άρτιες μελέτες για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων
κυρίως από το ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά και τα υπόλοιπα προγράμματα συγχρηματοδότησης.

Η Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών στο προεκλογικό της πρόγραμμα το 2010 δεσμεύτηκε ότι «ο
Δήμος θα διεκδικεί από την κεντρική και την περιφερειακή διοίκηση και θα αντλεί με διαχειριστική
επάρκεια από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τους αναγκαίους πόρους για την δημιουργία
υποδομών που ήδη υπάρχουν στα αστικά κέντρα. Το χάσμα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας
μπορεί να μειωθεί μόνο αν δοθεί η αναγκαία χρηματοδότηση και παραδοθούν οι μελέτες για χρόνια
προβλήματα της περιοχής».

Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας φροντίσαμε ώστε σήμερα ο Δήμος Γορτυνίας, παρά την περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, να έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση ενός πρωτοφανούς για την περιοχή Επιχειρησιακού Σχεδίου, με έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και άλλα προγράμματα (ΠΕΠ-ΔΕΠΙΝ, ΕΠΠΕΡΑΑ, ΠΑΑ, LEADER, ΕΕΤΑΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΟΣΚ, ΕΑΠ) και παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

  • Έχουν υποβληθεί συνολικά προτάσεις για 52 έργα συνολικού προϋπολογισμού 47.395.142,99 ευρώ.
  • Από αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί 19 έργα π/υ 12.395.087,65 ευρώ και τα υπόλοιπα 33 έργα π/υ 35.000.055,34 ευρώ βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης και αναμονή ένταξης.
  • Από τα 19 έργα που έχουν δρομολογηθεί, έχουν ήδη υλοποιηθεί και υλοποιούνται 5 έργα π/υ 529.931,44 ευρώ, έχουν δημοπρατηθεί άλλα 4 έργα π/υ 3.886.172,67 ευρώ και άλλα 10 έργα π/υ 7.978.983,54 ευρώ δημοπρατούνται τις επόμενες μέρες.

Κατεβάστε ολόκληρο τον απολογισμό σε pdf αρχείο

apologismos-02

Γιάννης Σπ. Γιαννόπουλος
Δήμαρχος Γορτυνίας