Η Παγγορτυνιακή Συµµαχία Πολιτών για να διευκολύνει τους ετεροδηµότες της Αττικής που ψηφίζουν στην Γορτυνία έχει προγραµµατίσει λεωφορεία για την µεταφορά τους από Αττική προς Γορτυνία.

Πληροφορίες: Γεωργία Σταυροπούλου, Τηλ. 2710 238605, 2710 222676

Παρακαλούνται όσοι συµπατριώτες επιθυµούν την µετακίνησή τους µε λεωφορεία να δηλώσουν συµµετοχή στα παραπάνω τηλέφωνα.