Αναπτυξιακή Ταυτότητα – Επιχειρησιακό Σχέδιο

Η Γορτυνία πρέπει να στηριχθεί στην ανάδειξη της αναπτυξιακής της ταυτότητας ως ένας ενιαίος αγροτουριστικός χώρος, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός με ποιότητα ζωής σε μικρή απόσταση από τα αστικά κέντρα. Η Γορτυνία διαθέτει «πόλους» ανάπτυξης (Μαίναλο, λίμνη του Λάδωνα, ιαματικά λουτρά Ηραίας, κ.α.), που αποτελούν το επίκεντρο για νέες δραστηριότητες και επενδύσεις που σέβονται και δεν καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον.

Η Γορτυνία είναι ένας τόπος προικισμένος με πλούσιο και απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον, παραδοσιακούς οικισμούς, υψηλής ποιότητας γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, μεγάλη πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά. Η ήπια και πολύμορφη τουριστική δραστηριότητα θα στηρίζει την πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή (γεωργία, κτηνοτροφία, μεταποίηση, βιοτεχνίες) αλλά και θα ενισχύεται από τα υψηλής ποιότητας αγροτικά προϊόντα που παράγει η περιοχή.

Από τα πρώτα του βήματα ο Δήμος Γορτυνίας συμμετείχε σε όλες τις εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την προώθηση πολλών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αναψυχής, πολιτιστικού, θρησκευτικού, αθλητικού, ιαματικού, περιπατητικού, συνεδριακού, αρχαιολογικού, κ.α.), με παράλληλη προβολή των τοπικών προϊόντων, αλλά και των παραδόσεων της περιοχής. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά και έχουν ήδη δρομολογηθεί πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τους άμεσα ενδιαφερόμενους για:

 • Αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή
 • Αυξανόμενη πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων
 • Αύξηση του χρόνου παραμονής των επισκεπτών
 • Ανάδειξη νέων προορισμών και αξιοθέατων (φαράγγια, μονοπάτια)
 • Συνεργασία με φυσιολατρικούς, πολιτιστικούς και τοπικούς φορείς
 • Προβολή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο
 • Ανάδειξη της ιστορικής μας κληρονομιάς με ερευνητικές πανεπιστημιακές ομάδες
 • Κατοχύρωση της ονομασίας προέλευσης για τα προϊόντα της Γορτυνίας
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση των ποιοτικών μας τοπικών προϊόντων
 • Τοπικά σύμφωνα ποιότητας μεταξύ επιχειρηματιών και παραγωγών
 • Αναβάθμιση του Φεστιβάλ μελιού Βυτίνας και προϊόντων μέλισσας και
 • Θεσμοθέτηση ετήσιων εκδηλώσεων προβολής αγροτικών προϊόντων

Για την προβολή της αναπτυξιακής του ταυτότητας ο Δήμος Γορτυνίας έχει πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες και έχει θέσει σε λειτουργία την διαδικτυακή πύλη www.discovergortynia.gr και την αντίστοιχη εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Μέσα από το internet ή από το κινητό του, ο επισκέπτης μπορεί να βρεί, να επικοινωνήσει και να οδηγηθεί στα αξιοθέατα της περιοχής, αλλά και να πληροφορηθεί για τα τοπικά προϊόντα και τις παραδόσεις μας.

Εχουμε ήδη εκπονήσει το Επιχειρησιακό μας Σχέδιο για βιώσιμη ανάπτυξη, αξιοποιώντας τον πλούτο της περιοχής και στηριζόμενη στους δικούς της ανθρώπους. Στόχος είναι η ισόρροπη και αειφόρος ανάπτυξη, που τα οφέλη της θα παραμένουν και θα επανατροφοδοτούν την περιοχή, αναβαθμίζοντας το επίπεδο και την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων.

Στη νέα μας θητεία θα το επικαιροποιήσουμε μέσα από συνεχή διαβούλευση και σε συνεργασία με τις ζωντανές παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής. Στον σχεδιασμό συμμετέχουν οι παραγωγικές ομάδες πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, οργανώσεις και σύλλογοι (πολιτιστικοί, αθλητικοί, φυσιολατρικοί κ.α.) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, εθελοντές και πατριωτικοί σύλλογοι.