Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών εργαλείων, Πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία-2020

Εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από διάφορα προγράμματα για νέα έργα