Απολογισμός έργων 2011-2018 και Προγραμματισμός για τη νέα θητεία

Συνεχίζουμε μαζί, με εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Γορτυνίας, με γνώση των προβλημάτων, με συνεργασία με τις ζωντανές δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας και των απανταχού Γορτυνίων.

Προετοιμάζουμε το μέλλον, με βάση τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής και των κατοίκων, εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους, με τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις.

Διεκδικούμε και πάλι την εμπιστοσύνη
σας, με βάση την μέχρι τώρα πορεία μας, με συνέπεια στις αρχές μας, με ανοιχτή την πόρτα στους πολίτες, με ανανεωμένο το όραμά μας.

Για τη Γορτυνία που αξίζει σ’ εμάς και στα παιδιά μας!

Πιστοί στις αρχές της διαφάνειας, της συνέπειας λόγων και έργων, αλλά και επειδή «σωστός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης», παραθέτουμε έναν συνοπτικό, αλλά ουσιαστικό απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας μας ως Δημοτική Αρχή του Δήμου Γορτυνίας και τον προγραμματισμό μας για την νέα περίοδο, 2019-2023.

Στα οκτώ χρόνια, 2011-2018, λειτουργίας του Δήμου Γορτυνίας έχουν υλοποιηθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 22,8 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό υπερβαίνει το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου.
Από το ποσό αυτό το 40% αποτελεί επαναλαμβανόμενες ετήσιες δράσεις (συντήρηση δρόμων, δικτύων ύδρευσης κλπ) και το 60% νέα έργα (επενδύσεις). Δαπανήθηκαν περίπου 1,2 εκ/ρια ευρώ το χρόνο για την αναγκαία συντήρηση των υποδομών και επενδύθηκαν περίπου 1,7 εκ/ρια ευρώ το χρόνο για νέα έργα.

Πάνω από το 80% του τεχνικού προγράμματος αφορά Βασικές υποδομές-Ποιότητα ζωής (Υδρευση, Οδικά δίκτυα, Αναπλάσεις, Ηλεκτροφωτισμό, υγρά και στερεά απόβλητα), όπως φαίνεται
από το διάγραμμα «Κατανομή δράσεων», . Με βάση πάντα και τις οικονομικές του δυνατότητες, ο Δήμος επενδύει στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και παράλληλα δημιουργεί τις συνθήκες για την ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Δήμος κατάφερε να απορροφήσει από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΠΑΑ 2007-2013 σημαντικά ποσά, όπως φαίνεται από το διάγραμμα «Πηγές Χρηματοδότησης» , παρόλο που ήταν στο τέλος της περιόδου. Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα αποτέλεσαν την δεύτερη πιό σημαντική πηγή χρηματοδότησης, πιό πάνω από την ΣΑΤΑ, η οποία συνεχώς μειώνεται και έχει πέσει στο επίπεδο των 385 χιλιάδων ευρώ ετησίως, από 70 ευρώ ανά κάτοικο το 2011 στα 25 ευρώ ανά κάτοικο.

Η εκταμίευση πόρων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την επόμενη θητεία, με σωστό σχεδιασμό, την σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών και την εξασφάλιση αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες (αρχαιολογία, ΠΕΧΩ). Μόνο έτσι μπορούν πλέον να γίνουν σημαντικές επενδύσεις, ιδιαίτερα στην περίοδο οικονομικής δυσπραγίας που διανύουμε, χωρίς να επιβαρυνθούν οι δημότες και γενικά το δημόσιο (Ίδιοι πόροι, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, Επιχορηγήσεις ΥΠΕΣ), σε μία περιοχή που δεν διαθέτει και δεν μπορούν να επιβληθούν υψηλά ανταποδοτικά έσοδα.
Ο Δήμος Γορτυνίας έχει εξασφαλίσει πόρους από διάφορα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΤΑΠΤΟΚ, LEADER, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ), που όλα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται:

  •  τα μεγάλα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί κυρίως με συγχρηματοδότηση (περίπου 4,5 εκ/ρια ευρώ) και
  •  τα έργα που έχουν προετοιμαστεί, έχουν ενταχθεί και αναμένεται η δημοπράτηση, ή έχουν ήδη ξεκινήσει (πάνω από 17 εκ/ρια ευρώ στον επόμενο χρόνο).
  • Έργα με ώριμες μελέτες για τα οποία αναμένεται νέα πρόσκληση ή απαιτείται σύμπραξη με άλλους φορείς (πάνω από 25 εκ/ρια ευρώ).
  • Τα έργα που έχουν γίνει σε κάθε Τοπική Κοινότητα του Δήμου Γορτυνίας, καθώς και τα ποσά της ΣΑΤΑ που αναλογούν σε κάθε μία μέχρι και το 2019.

Γιάννης Γιαννόπουλος
Δήμαρχος Γορτυνίας

Κατεβάστε τον απολογισμό σε μορφή pdf εδώ