Ισόρροπη Αειφόρος Ανάπτυξη – Προστασία του Φυσικού Πλούτου

Η ισόρροπη ανάπτυξη επιτυγχάνεται με την ενίσχυση, ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής της πολύμορφης Γορτυνίας. Αποκατάσταση και προβολή των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών κτιρίων, μοναστηριών, βυζαντινών μνημείων. Ανάπλαση και αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών, γεφυριών, φαραγγιών και προβολή της «άγνωστης» Γορτυνίας με το πλούσιο και απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον. Πιστοποίηση και προώθηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής μας. Ανάδειξη και προβολή της ιστορίας μας και των παραδοσιακών πολιτιστικών μας εκδηλώσεων.

Για την ανάδειξη των παραδοσιακών μας οικισμών έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μικρά έργα ανάπλασης σε κάθε χωριό της Γορτυνίας από το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Για την εξασφάλιση πόρων από το ΕΣΠΑ έχουν ήδη ετοιμαστεί και υποβληθεί φάκελλοι για έργα ανάπλασης οικισμών και μνημείων, καθώς και έργα ανάδειξης και οδικής πρόσβασης των αξιοθέατων που αποτελούν τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα (πολλά έχουν ενταχθεί, άλλα έχουν δημοπρατηθεί και κάποια ήδη υλοποιούνται):

 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΛΑΠΟΥΤΑ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
 • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
 • ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΥ, ΜΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΧΛΙΑΣ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ
 • ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΛΑΔΩΝΑ
 • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ ΛΑΔΩΝΑ, ΓΚΟΥΡΑΣ, ΤΟΥΘΩΑ, ΜΥΛΑΟΝΤΑ, ΡΕΝΤΕΖΕΛΑ
 • ΜΕΡΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΞΟΝΑ ΦΤΕΡΙΑΣ-ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΑΣ ΓΕΦΥΡΙ-ΦΤΕΡΙΑΣ
 • ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΑΚΙΣΤΡΑ ΜΟΥΡΙΑΣ Τ.Κ ΠΟΥΡΝΑΡΙΑΣ
 • ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΦΤΕΡΙΑ Τ.Κ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
 • ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΡΝΑ, ΨΑΡΙ, ΠΑΛΑΜΑΡΙ
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΟΥΣΙΟΥ

Για την στήριξη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων μεταποίησης ο Δήμος Γορτυνίας έχει ήδη χρηματοδοτήσει με 400 χιλ. ευρώ την επέκταση των δικτύων ηλεκτροδότησης. Συνεργάζεται με την Περιφέρεια για την ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικών και αγροτικών μονάδων. Εχει ετοιμάσει και υποβάλει σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα έργα εκσυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων:

 • Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Βαλτεσινίκου
 • Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Θεοκτίστου
 • Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Πράσινου
 • Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Τ.Κ. Πουρναριάς

Στη νέα μας θητεία θα γίνει διεξοδική καταγραφή, εκσυγχρονισμός και επανασχεδιασμός των αρδευτικών δικτύων σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Στόχος η αξιοποίηση των εκτάσεων που μπορούν να καλλιεργηθούν ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη απόδοση, αλλά και η δυνατότητα για νέες σύγχρονες καλλιέργειες. Με την επέκταση της μεταποίησης, την τυποποίηση και την πιστοποίηση μπορεί να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία στην κτηνοτροφική και γεωργική παραγωγή.