Ολοκλήρωση Βασικών Υποδομών – Εξασφάλιση Ποιότητας Ζωής

Ο Δήμος Γορτυνίας διαθέτει τον μηχανισμό και έχει την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια ώστε να αντλεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τους αναγκαίους πόρους για την δημιουργία υποδομών που θα επιλύσουν χρόνια προβλήματα της περιοχής. Ηδη έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι και έχουν ενταχθεί ενώ ήδη εκτελούνται πολλά από τα προγραμματισμένα έργα:

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
 • ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΒΥΤΙΝΑΣ
 • ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΗΡΑΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΣΑΒΑΛΑ
 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΥΡΓΑΚΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ
 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΥΤΙΝΑΣ
 • ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
 • ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ
 • ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ
 • ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ
 • ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ
 • ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
 • ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ
 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
 • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΈΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

Οι βασικές υποδομές είναι αναγκαίες για την διασφάλιση της πρωτογενούς παραγωγής, την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αλλά και την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η παροχή ρεύματος στις κτηνοτροφικές μονάδες είναι όρος επιβίωσης με βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως και η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι αναγκαία για την προβολή και διανομή των προϊόντων και την προσέλευση τουρισμού.

Ο Δήμος Γορτυνίας έχει ήδη δρομολογήσει έργα αξίας περίπου 47 εκ/ρίων ευρώ και θα είναι στις πρώτες θέσεις της απορροφητικότητας και από το καινούργιο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) για υποδομές, τόσο μεσω του ΠΕΠ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσο και των Τομεακών προγραμμάτων των Υπουργείων (ΕΠΕΡΑΑ, Υπ.Γεωργίας , Υπ.Τουρισμου , Υπ.Ανάπτυξης κτλ). Στην πρώτη μας θητεία δρομολογήθηκαν σημαντικά έργα οδοποιϊας για την τουριστική ανάπτυξη, την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των κατοίκων:

 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
 • ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΡΒΟΥ-ΑΡΑΠΗΔΕΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ
 • ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ (ΧΙΝΕΙΚΑ) ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑ
 • ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΡΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ
 • ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΒΟΔΙΝΟ ΠΡΟΣ ΒΙΔΩΝΙ

Το χάσμα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας μπορεί να μειωθεί μόνο με την άντληση των απαραίτητων πόρων από τα ευρωπαϊκά ταμεία και την διεκδίκηση από την κεντρική και την περιφερειακή διοίκηση να δοθεί η αναγκαία χρηματοδότηση και να παραδοθούν οι μελέτες για την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων (Τρίπολη – Αρχαία Ολυμπία, πρόσβαση στη λίμνη του Λάδωνα, στον 111 προς Πάτρα, προς Μεγαλόπολη), την βελτίωση του οδικού δικτύου, αλλά και την τακτική του συντήρηση.

Η ποιότητα ζωής των κατοίκων στις δύσβατες περιοχές της Γορτυνίας προϋποθέτει την βελτίωση και συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου, την εξασφάλιση ποιότητας νερού, καθαριότητας, συγκοινωνίας και πρόσβασης σε δίκτυα τηλεφωνίας και επικοινωνίας. Ο Δήμος Γορτυνίας πρέπει να έχει μόνιμη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς για θέματα όπως το περιβάλλον και η διαχείριση υδάτινων πόρων.