Απολογισμός

 • Απολογισμός έργων 2011-2018 και Προγραμματισμός για τη νέα θητεία

  Συνεχίζουμε μαζί, με εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Γορτυνίας, με γνώση των προβλημάτων, με συνεργασία με τις ζωντανές δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας και των απανταχού Γορτυνίων. Προετοιμάζουμε το μέλλον, με βάση τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής και των κατοίκων, εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους, με τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις. Διεκδικούμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας, με βάση […]

 • Σωστή Οικονομική Διαχείριση Ισχυρός Δήμος Γορτυνίας

  Ο ∆ήµος Γορτυνίας παρέλαβε υποχρεώσεις προς προµηθευτές περίπου 2.400.000 ευρώ (Λογαριασµός 50, απογραφή έναρξης ∆ήµου) και αρνητική καθαρή θέση, περίπου -1.900.000 ευρώ. Παρά την περικοπή των κρατικών χρηµατοδοτήσεων, οι υποχρεώσεις αυτές έχουν εξοφληθεί, χωρίς προσφυγή σε δανεισµό. Η εξοικονόµηση πόρων, το νοικοκύρεµα του ∆ήµου και τα θετικά αποτελέσµατα όλων των χρήσεων είχαν ως αποτέλεσµα την […]

 • Έργα σε κάθε χωριό της Γορτυνίας

  Ο Δήμος Γορτυνίας προγραμμάτισε και υλοποίησε έργα σε κάθε χωριό, παρά την περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, σε συνεργασία με τους Τοπικούς Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. Για την περίοδο 2011 έως και 2014, ο Δήμος Γορτυνίας προβλέπεται να εισπράξει ΣΑΤΑ περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το 80%, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού […]

 • Έργα ΕΣΠΑ και Συγχρηματοδοτούμενα 2007-2013

  Ο Δήμος Γορτυνίας από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του έφτιαξε ένα σύγχρονο και πλήρες Οργανόγραμμα και με βάση αυτό έστησε από μηδενική βάση τις Υπηρεσίες του, απέκτησε Διαχειριστική Επάρκεια και ετοίμασε άρτιες μελέτες για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων κυρίως από το ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά και τα υπόλοιπα προγράμματα συγχρηματοδότησης. Η Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών στο προεκλογικό της […]