Τσιόγκας Γιάννης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ελεύθερος Επαγγελματίας
Δημοτικός Σύμβουλος Γορτυνίας
Γεννήθηκε το 1986 και κατοικεί μόνιμα στο Περδικονέρι.