Βογιαντζής Δημήτριος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γεννήθηκε το 1968 στη Στεμνίτσα, είναι απόφοιτος Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής. Μόνιμος κάτοικος Στεμνιτσας. Επάγγελμα αυτοκινητιστής.

Posted in: