Θεοδωρόπουλος Ευάγγελος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΑΡΑΚΙΝΙ ΗΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΤΕΡΑ  ΚΑΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ ΑΠΟ ΜΗΤΕΡΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΗΣΑΠ  ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Α΄ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΗΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ- ΚΗΦΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΔΙΕΤΕΛΕΣΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΣΑΠ

ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΚΑΔΩΝ