Καρατασάκης Αναστάσιος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΥΤΙΝΑΣ

Γεννήθηκα το 1980.

Είμαι γιος του Γεώργιου Καρατασάκη, συνταξιούχου οικοδόμου από τη Νυμφασία και της Μαρίας Λατάνη, το γένος Κολοκοτρώνη, από το Αγρίδι Γορτυνίας.

Υπηρέτησα  τη στρατιωτική μου θητεία στο στρατό ξηράς και το όπλο του Πεζικού.

Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είμαι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στην Διοίκηση των Υπηρεσιών με ειδίκευση στο τομέα του Τουρισμού από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.).

Γνωρίζω πολύ καλά την αγγλική γλώσσα και έχω βασική γνώση της ρωσικής και κινεζικής γλώσσας.

Έχω εργαστεί ως Οικονομολόγος – Εσωτερικός Ελεγκτής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε σημαντικές εταιρίες του χρηματοοικονομικού τομέα συμμετέχοντας σε έργα στρατηγικής, οργάνωσης, χρηματοδότησης, ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων, αξιολόγησης και διαχείρισης προσωπικού, αποτιμήσεων και εξαγορών μικρομεσαίων και μεγάλων εταιριών της ελληνικής και διεθνούς αγοράς (Lafarge Beton – ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, Blue Star – Superfast Ferries, Fairdeal Group, Delatolas Express Cargo, Βαράγκης ΑΒΕΕ, ΕΥΔΑΠ, Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ, ΕΛΟΤ, ΟΔΙΕ και άλλες).

Σήμερα ως ιδρυτής και μέλος του επιχειρηματικού δικτύου συμβούλων επιχειρήσεων db GR (www.doing-business.gr), συνεχίζω να δραστηριοποιούμαι στους τομείς της ανάπτυξης και οργάνωσης  επιχειρήσεων και οργανισμών παρέχοντας σε συνεργασία με καταξιωμένους συνεργάτες ένα μεγάλο φάσμα ποιοτικών και αποτελεσματικών συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Είμαι Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Έχω ενταχθεί  σε αρκετά επαγγελματικά μητρώα, έχω αναλάβει στο παρελθόν και συνεχίζω να αναλαμβάνω συμβουλευτικά έργα, έργα εσωτερικού ελέγχου και αξιολογήσεων για τις δράσεις των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (ΕΣΠΑ).

Συμμετέχω

• στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ)

• στο Μητρώο Αξιολογητών  του ΕΦΕΠΑΕ Α.Ε. για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων του  Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΕΠΑΝ ΙΙ) και τις δράσεις Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας μέσω των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (ΕΣΠΑ)

• στο Μητρώο Αξιολογητών  της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. για την δράση ICT4GROWTH.

• στο Μητρώο Συμβούλων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) για την πράξη «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών ΕΣΕΕ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιώσιμης Ανάπτυξης – Βυτίνα (www.vytinatomorrow.com), εργάζομαι με σκοπό να αναδειχτεί και να υλοποιηθεί το όραμα των ανθρώπων της Γορτυνίας για την κοινωνία, την οικονομική ανάπτυξη, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, με συγκεκριμένες δράσεις για την απασχόληση, τις υποδομές, την υγεία, την παιδεία, τους φυσικούς πόρους και γενικότερα όλες τις απαραίτητες δράσεις ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στις συνδημότισσες, τους συνδημότες αλλά και τους φίλους της περιοχής μας, να ζήσουν και να απασχοληθούν αξιοπρεπώς στην Γορτυνία.

Συνεργάστηκα με τον Δήμαρχο Γορτυνίας Γιάννη Γιαννόπουλο κατά την περίοδο της πρώτης δημαρχιακής του θητείας, σε θέματα οικονομικού προγραμματισμού και ελέγχου.

Καρατασάκης Γ. Αναστάσιος

Οικονομολόγος – Εσωτερικός Ελεγκτής

Σύμβουλος Επιχειρήσεων