Τσιόγκας Δημήτριος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

Δημήτρης Τσιόγκας

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Περδικονέρι Γορτυνίας