Τσιόγκας Δημήτριος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ

Δημήτρης Τσιόγκας

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Περδικονέρι Γορτυνίας