Νικήτας Κανέλλος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ

Γεννήθηκε στα Λαγκάδια Αρκαδίας το 1952. Είναι απόφοιτος της Στατιστικής Σχολής και της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. Είναι Υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και υπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Δημητσάνας. Είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά. Διαμένει μόνιμα στα Λαγκάδια Αρκαδίας  από το 1991. Ασχολείται με την τοπική Αυτοδιοίκηση από το  1990 και εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος ανελλιπώς μέχρι και σήμερα. Έχει διατελέσει  :

  • Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαγκαδίων (1996-1998 / 2000-2002)
  • Μέλος Δημαρχιακής Επιτροπής & Επιτροπής Παραλαβής Έργων (1994-2002)
  • Μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής (2011-2012)
  • Αντιπρόεδρος  Δ.Η.Κ.Ε.Γ. (2011-2012)
  • Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας (2013-2014)